Pacienti z Európskej únie

Vážení klienti,

vitajte v SurGal Clinic Premium Department! Premium Department sme založili ako odpoveď na stále stúpajúci záujem zahraničných klientov, ktorí si želajú vycestovať za zdravotnou starostlivosťou do cudziny.

Od 25. októbra 2013 majú občania Európskej únie právo vyhľadať zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte EÚ, než v ktorom sú poistení, a získať náhradu nákladov od národnej zdravotnej poisťovne, a to na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z  9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri  cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, skrátene Európskej smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Táto smernica dáva jasný signál, že zdravotná starostlivosť  je služba, ktorá môže byť prijímaná od poskytovateľa služieb z ktorejkoľvek krajiny naprieč Európou s tým, že náklady starostlivosti budú príjemcovi preplatené.

Naše Premium Department je pripravené poskytnúť Vám všetky potrebné informácie a pomôcť s vyplnením dokumentov pre národnú zdravotnú poisťovňu. V prípade záujmu nás môžete kedykoľvek kontaktovať na e-mailových adresách: vendula@surgalclinic.cz alebo info@surgalclinic.cz.

Prečo si vybrať SurGal Clinic pre svoju liečbu? Naša nemocnica je vyhlásená pre:

  • najvyššiu úroveň lekárskych a ošetrovateľských štandardov
  • veľmi príjemné prostredie
  • štandardy bezbolestnej medicíny
  • jazykovú vybavenosť personálu
  • osobný prístup
  • výbornú dopravnú dostupnosť
  • žiadne čakacie listiny

Viacej informácií o oblastiach krytých zdravotným poistením:

Dopyt